Dünya Turizm Örgütü’ne göre sürdürülebilir turizm; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan turizm olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir turizm temel ekolojik süreçleri koruyarak ve doğal miras ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olarak, turizm gelişiminde kilit bir unsur teşkil eden çevresel kaynakları en iyi şekilde kullanmalı, ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermeli, yerleşik ve yaşayan kültürel miraslarını ve geleneksel değerlerini korumalı ve kültürler arası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmalıdır. Ayrıca sürdürülebilir istihdam ve gelir elde etme fırsatları ve ev sahibi topluluklara sosyal hizmetler dahil olmak üzere tüm paydaşlara sosyo-ekonomik faydalar sağlayan ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan, sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik operasyonların sağlanmalıdır.

Sürdürülebilir turizm gelişimi, ilgili tüm paydaşların bilinçli katılımını ve geniş katılım ve fikir birliği oluşturulması için güçlü siyasi liderliği gerektirir. Sürdürülebilir turizme ulaşmak sürekli bir süreçtir ve etkilerin sürekli izlenmesini ve gerektiğinde önleyici ve düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirir. Sürdürülebilir turizm aynı zamanda yüksek düzeyde turist memnuniyetini sürdürmeli ve turistler için sürdürülebilir bir deneyim hakkında farkındalıklarını artırarak ve bunlar arasında sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik ederek anlamlı bir deneyim sağlamalıdır.